Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Josefem Scheithauerem, kterému jsou podřízeni:
 


 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené ve volbách v říjnu roku 2018:
seznam zastupitelů:
 


 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor:

 

Kontrolní výbor: